Welkom door voorzitter Karel Stockman

  • Datum: sep 2018

 Beste Bezoeker,

 

Wie of wat is  ‘Fifty One Club Gent’. 

Fifty One is een serviceclub die een vijftigtal jaren geleden in België werd opgericht met als doel, service te verlenen aan de maatschappij. Met andere woorden wij proberen kleine, lokale, non profit organisaties te steunen bij hun activiteiten. Meestal is dit via een financiële steun, al wil ik dit jaar ook betrachten deze organisaties meer metterdaad en actief te steunen .  

Onze commissie “DAG” (Dienst aan de Gemeenschap) zorgt voor de selectie van de instellingen die we in de loop van het jaar zullen steunen. 

Voor de keuze uit de verschillende aanvragen hanteren ze de laatste jaren een drietal criteria : - regio Gent, - armoede (vierde wereld) en - kinderen. Daarbij willen we ook een duidelijk inzicht behouden waar de financiën juist voor gebruikt worden. Voorkeur wordt daarbij gegeven aan educatieve initiatieven die alzo een langere uitwerking met zich meebrengen.  Op deze website kan u een lijst vinden met organisaties welke wij reeds hebben gesteund. 

Als thema van dit werkingsjaar koos ik:  “ bezieling & be-/ in- leving ”. De actieve betrokkenheid van de leden bij de projecten die we steunen vind ik namelijk zeer belangrijk. Ook kijken we uit naar verjonging , al is dit in het jachtige leven voor jongeren niet zo vanzelfsprekend. Deze zouden door nieuwe ideën de werking van de club  ten goede komen.

Iedere tweede en vierde dinsdag van de maand komen wij samen om al tafelend bepaalde projecten of initiatieven voor onze sociale doelstellingen te bespreken of te luisteren naar elkaar of ook regelmatig naar een genodigde spreker. Dit gebeurt steeds in een aangename vriendelijke sfeer waarin onze drie kernwaarden dienen gerespecteerd te worden namelijk  Vriendschap, Achting en Verdraagzaamheid.  Rond 23.00u wordt de vergadering afgesloten.

Voor het genereren van de fondsen organiseren we reeds menige jaren als hoofdproject een zeer gewaardeerd concertmet gerenomeerde koningin Elisabeth-wedstrijd-laureaten. Daarbij worden we ook gesponsord door verscheidene bedrijven. 

Gezien het steeds moeilijker wordt fondsen te verwerven, blijven we oproepen naar nieuwe sponsors die door hun sponsoring gedurende 3 à 5 jaren , een engagement nemen in de doelstellingen van onze club. Dit wordt dan ook veruiterlijkt door de overhandiging door henzelf van het bedrag aan het samen gekozen project of instelling.

Binnen de structuren van Fifty One International hebben wij ook vrouwenclubs en gemengde clubs. Op deze website vindt u een link naar Fifty One International en daar kunt u meer informatie vinden over alle Fifty One-Clubs.

Bent u, net als wij,  begaan met onze maatschappij en wilt u een ‘steen (tje) verleggen’ door het ondersteunen van hen die het minder goed hebben, dan bent u altijd welkom of u kunt via deze website contact met ons opnemen.

 Karel Stockman                                                                                                                             

Voorzitter 2018-2019 Fifty-One Club Gent

 

 

Over Fifty-One Gent

Sociale werken